tirsdag 6. mars 2018

Hva ser du på bildet?

Hva ser du på bildet? Du svarer kanskje en svart prikk. Jeg svarer et stort tomrom.

Når jeg studerte grafisk design ble vi opplært til å gi objekter i en artikkel eller design mye luft rundt seg. Vi legger gjerne mer merke til en liten sort prikk på et stort hvitt ark, enn hvis prikken dekker hele arket.

Sannheten er at vi ofte ser hva våre øyne er opplært til å se. Vi ser prikken, men ser ikke all luften rundt. Det tomme hvite rundt er usynlig, men likevel helt nødvendig.

Sånn er det i livet og. Klarer vi å trene oss opp til å gi Gud mye rom rundt oss og i livet vårt? Hvis vi ikke lar Gud omslutte oss med hele seg kan vi fort bli selvsentrert og tar all plassen for oss selv, og ender kanskje opp med å bli altfor store egoister som ikke vil bli sett.

Gi rom for Gud rundt deg så du kan framstå synlig, som det perfekte designet Gud ønsket at du skulle være.

Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand
Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand...

Fra Du Omgir Meg av Lars Berg

mandag 5. mars 2018

Kjærlighet driver frykten ut

Når jeg leser på Facebook og diverse kristne nettsteder i dag, så ser jeg en enorm frykt som sprer om seg blant kristne. Folk kommenterer og bruker mye av sin tid til å selge budskapet til den onde og det mørke i verden, isteden for å selge budskapet om lyset i verden. Er vi selgere av det negative eller det positive?

Jeg synes det er ganske alvorlig at dette er blitt en trend blant mange kristne. Det er noe vi må stå opp mot og reagere på. Vi må hjelpe mennesker som står fast i sin frykt, så de blir løst ut og kan motta nåden og freden fra Gud. Mye av det vi fyller oss med kommer ut i sinne og hat.

Det som går inn må og komme ut. Hjelp hverandre å gå til den nådens kilde og drikke oss utørst av det som er godt. Vi som er kristne må lære oss å være et lys i denne mørke verden og ikke være den ondes salgsagenter.

”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” 
1 Johannes 4.18

fredag 2. mars 2018

Ungdomskilden er funnet!

Gjennom historien har mange mennesker prøvd å finne ungdomskilden, den som stopper prosessen med å bli eldre.

Her er hva Jesus sa i Johannes 4.14: “... Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» 

Det er gode nyheter! Bare Jesus kan tilfredsstille lengselen i våre sjeler. Nøkkelen er å komme til ham og drikke fra kilden som aldri vil gå tørr. La ham oppdatere og fornye deg i dag.

torsdag 1. mars 2018

Past Future Present

For han sier:
Jeg bønnhørte deg i rette tid
og hjalp deg på frelsens dag.
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!
2. Kor. 6.2

Vokt dere for de to tyvene i livet ditt. De kalles “i går” og “i morgen”. De vil prøve å stjele din nåværende glede. I går vil minne deg om alle dine tidligere feil og skaper anger. I morgen vil minne deg om de kommende utfordringer og prøver å drukne deg med bekymringer.

Tenk på de to tyvene som var korsfestet med Jesus? En av dem levde i fortiden. Han var opptatt av alt det han hadde gjort, men ville ikke be Herren om å redde ham. Den andre tyven pekte på fremtiden og sa “Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike.” Men Jesus svarte «I dag vil du være med meg i Paradis’ (Lukas 23: 42-43). Jesus reddet ham samme dag!

Du trenger ikke å leve livet i angrer fra fortiden eller bekymringer for fremtiden. Når det gjelder din frelse, har Gud bare en timing - nå! Hans Ord sier at “nå er  tiden ... nå  er frelsens dag.

Gud ønsker å hjelpe deg i dag, ikke i morgen eller neste uke. Han er 100%   tilstede  i dag.

Takk Herre for din alltid tilstedeværelse her og nå. Takk for at du sonet våre synder i fortid, og går med oss inn i fremtiden. 

onsdag 28. februar 2018

Gud er kjærlighet

Gud har mange navn. Og det fineste må vel være kjærlighet. 1. Johannes 4,8. står det: ”Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Det kan være nyttig å noen ganger bytte ut disse kallenavnene til Herren med f.eks Gud, Jesus osv.

La oss ta ett kjent stykke i Bibelen å bytte ut ordet kjærlighet med Gud.


Gud er tålmodig, Gud er velvillig,
Gud misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
Gud krenker ikke, Gud søker ikke sitt eget,
Gud er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
Gud gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
          
Gud utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
         
1. Kor. 13 4-7

tirsdag 27. februar 2018

99 år og gravid

Det gikk opp for meg at Billy Graham ble like gammel som Sara var da hun fikk beskjed fra Gud at hun skulle bli gravid. 99 år. Sara lo, står det. Hvem hadde ikke det. Å bli mor når du er 100 år! Men Gud spurte Abraham: «hvorfor ler Sara?»  Er noe for vanskelig for Herren?

Har du ventet lenge på at Gud skal oppfylle et løfte for deg? Ikke gi opp. Han ønsker at du skal være trofast og lar deg ikke vente fordi han er ond, men fordi han er god. Gud ønsker det beste for deg, og vil svare deg i rett tid. Men tid kan og være en god velsignelse. Å vente lærer oss tålmodighet og trofasthet. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves sier vi.

I en slik prosess er det vi som gir opp. Gud gir aldri opp. Fortsett og be, og stol på at Herren svarer. Mange prosesser tar flere år, og når en da kommer frem til målet så viste det seg at det ikke var det som var Herrens svar på bønnen, men veier frem til målet. Derfor kan pilegrimsvandringen vår være selve planen. Vi ser ikke det Gud ser, og vi blir ofte sint og såret over at Gud ikke gav oss det vi ville ha. Guds hovedoppgave er uansett å hente oss hjem til seg. Og noen ganger får vi umulige oppgaver som vi bare ler av, slik Sara gjorde.

Lev et tålmodig liv i et håpefullt lys. Ta i mot umulige oppgaver og lær underveis. Takk Gud for at vi en dag skal komme hjem til ham. Ingenting er umulig for Gud!

mandag 26. februar 2018

Guds ord

I alle år har jeg hørt og selv referert til Bibelen som Guds ord. Vi må forkynne Guds ord, vi må høre Guds ord, vi må leve etter Guds ord. Og det står flere steder om Guds ord i Bibelen.  1 Peter 4.11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” 1 Krøniker 17.3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så...

Vi tenker fort at ordet er bokstaven, det skrevne ord, altså Bibelen. Men hva sier skriften selv.
I  Johannes 1.1: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”  Som vi ser her var ordet fra begynnelsen, før alt ble til, før noe skrift og tegn ble skrevet ned. i vers 2-4: ”Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys.”  Ordet var altså liv, ikke døde tegn. vers 14 ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”  Her ser vi at Ordet var Jesus. Vi kan og lese i Åpenbaringsboken 19. 13, som beskriver Jesus som kongen som kommer tilbake til jorden «Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord» 

Når vi har dette som bakgrunnsinformasjon, blir veldig mye av Bibelen satt i et nytt og levende lys. f.eks: 1 Peter 4.11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” (som Jesus)  Hebreerne 11.3 ”I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige”
Også gamle testamentet blir satt i ett nytt lys her: 1 Krøniker 17.3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så: . . .”  Her var det ikke bokstavene som kom til Natan, men Jesus selv, som har vært fra tidenes morgen.  Og i Lukas 3.2 står det:  ”Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.” 

Dette gjør Herren mer levende for meg. Det er det levende ord vi har med å gjøre. Guds ord er Herren selv som virker i oss og blant oss. Vi skal alle passe oss så vi ikke ligner de skriftlærde som gikk så ned i bokstavens ord og tolket seg i hjel. Vi har med en levende Gud som virker blant oss i dag. Prøv å bytt ut der det står Guds ord med navnet Jesus når du leser skriften. Da blir ikke Bibelen Guds ord, men boken om Guds ord (Jesus). Som troende mennesker har vi fått den Hellige Ånd som fremdeles taler og veileder oss. Romerne 7:6 ”Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.” og ”han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” 2 Korinter 3:6


fredag 23. februar 2018

Frykt ikke!

Det er ingen frykt i kjærligheten. Men ekte kjærligheten driver frykten ut, fordi frykt har å gjøre med straff. Den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærlighet 
1 Joh 4:18

I mange år lengtet jeg etter utfrielse fra min frykt. Men jeg ville ha noe mer enn Herrens enkle instruksjoner for å holde øynene på ham. I stedet ba jeg Ham inderlig å fjerne frykten. “Hvorfor vil du ikke bare ta denne frykten fra meg?” Jeg krevde. Men Gud, i Hans ømme barmhjertighet, sendte meg tilbake til Hans Ord. Og jeg leste at ekte kjærlighet driver frykten ut. Jeg innså at frykten ikke vil hjelpe oss ut av fare. Men kjærligheten kan. Guds kjærlighet bor i oss, men vi er ikke alltid sikker på det, fordi vi ikke kan se det. Vi ser farene - vi stirrer inn i det kalde ansiktet til en fiende, så begynner vi å tvile. Vi stiller spørsmål og vi lar frykten ta over. Men Gud visste at vi ville være redd og at vi ville tvile i livet. Det er derfor han forteller oss igjen og igjen i Bibelen, “Frykt ikke.” Tre hundre og femti ganger forteller han oss det. Frykt ikke. Frykt ikke. Frykt ikke. Frykt ikke. Det er som en mors instinkt for sitt barn som gråter i stormen, skjelvende innpakket i armene hvisker hun om og om igjen, “Det er greit. Jeg er her med deg. Ikke vær redd, for I dag ønsker Gud å hjelpe deg å konfrontere din frykt og gå ut i tro!

torsdag 22. februar 2018

Venner

Jeg kan ikke forestille meg å gå gjennom livet uten gode relasjoner! Vårt mot kommer ofte fra oppmuntring av andre, noe som er grunnen til at vi ikke bør leve dette livet alene. Jeg tror virkelig en av de store grunnene til at jeg har vært i stand til å følge Guds planer med mitt liv er på grunn av de menneskene jeg har omgitt meg med - venner som støtter, gir kjærlighet, inspirerer, oppmuntrer, og når det er nødvendig, utfordrer meg. Men jeg har lært at for å holde meg omgitt med venner som investerer i mitt liv, må jeg bygge relasjoner og investere i dem.

Du kan gjøre det samme i ditt eget liv - bruke tid og energi på å investere i vennskap som presser deg mot Guds hensikt med ditt liv, å innse hvilken  betydning de spiller i å hjelpe deg å oppnå din skjebne (og vice versa). 

Venner er der for en hensikt, og Gud kan arbeide gjennom dem til å hjelpe deg gjennom livet.

Det er bedre å være to enn én;
de får god lønn for sitt strev.
For om de faller, kan den ene
hjelpe den andre opp.
Forkynneren 4: 9-10

onsdag 21. februar 2018

Ut av komfortsonen

Hvor mange ganger har du ikke hørt følgende? "Hvis det virker for godt til å være sant, er det sannsynligvis det." "Det som går opp må komme ned." Sannheten er at vi har blitt programmert til å unngå risiko, spille på det trygge og bare gå etter det som er forutsigbart, definerbart, målbart, akseptabelt... og mulig!

Men hvis du ønsker å følge Jesus, oppfylle din skjebne og leve et liv i tro, da må risikoen bli vår venn. Vår Gud har vevd risiko inn i selve stoffet av vårt vesen, fordi vi i løpet av vår tid på jorden, har en hensikt. Og dette vil innebære å ta mange sjanser. Så i dag vil jeg oppfordre deg til å komme seg ut av komfortsonen. Gjør noe du aldri har gjort før, være sjenerøs, gi en hjelpende hånd til noen du normalt ville unngå eller ignorert, ta en prat med en fremmed, skap nye kontakter. Da skal du se at ting begynner å skje
Husk ... uten tro er det umulig å behage Gud.
Hebreerne 11: 6.

Eller som Per Fuggeli sa:
Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. 

tirsdag 20. februar 2018

Du er høyt elsket!

Herren din Gud er hos deg,
en helt som har makt til å frelse.
Han gleder og fryder seg over deg
og gir deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd
Sef. 3.17

Du kan føle seg ensom, glemt, forvirret og redd. Men i dag kan du velge å motta jubel fra en som gleder og fryder seg over deg.  Han er med deg, selv om du ikke kan føle hans nærvær. Han har aldri forlatt deg før, og han vil ikke forlate deg nå! Du er høyt elsket!

Det hebraiske ordet for glede her er geal, som bokstavelig talt betyr å “snurre rundt under påvirkning av en stor følelse.” Har du noen gang vært så glad at du har spunnet rundt?

Gud har behag i deg. Det spiller ingen rolle om du har rotet det til, om du føler deg forferdelig, at du er deprimert, eller er skuffet. Gud har behag i deg. Det spiller ingen rolle om du føler deg fanget i en synd, har venner som har forlatt deg, eller at jobben din er en katastrofe. Herren din Gud er hos deg, og har makt til å frelse deg.

“Herre, vi fortsetter å falle, men du reiser oss opp. Vi fortsetter å bomme på målet, men du renser oss når vi ikke fortjener det. Du er fantastisk!”

onsdag 14. februar 2018

Askeonsdag

Jeg hørte om noen studenter i england som fikk en spiker på en skinnsnor under en gudstjeneste i fastetiden. Studentene bar spikeren rundt halsen i ukene før påske for å minne seg selv på sin synd. Spikeren var ikke bare et minne om at våre synder trenger en frelser, men også at våre synder fikk Jesus til å bli naglet til korset.

I dag er det askeonsdag. Og i dag innledes fastetiden. Akkurat som advent før jul, er fastetiden er en tid for forberedelse til påsken. I over femten århundrer, er askeonsdag og fasten blitt feiret i den kristne menighet,  av bl.a katolikker, Øst Ortodokse, lutherske, reformerte, og ikke-tverrkirkelig kristne.

Fra de tidligste historier ble kristne konvertitter ofte forberedt i fastetiden på å bli døpt på påskedag. Etter hvert har fastetiden blitt en periode til refleksjoner og fornyelse for alle kristne.
I Bibelen, kan aske og støv bety skrøpelighet eller død (2. mos. 18:27), tristhet eller sorg (Ester 4: 3), dom (Klag 3:16), og omvendelse (Jonah 3: 6). Enkelte har også sett på aske som et rensende eller rensemiddel. Alle disse bildene om aske er et symbol i fastetiden. I Kristi verk på korset ser vi Gud dømme onde. I anger, husker vi Kristi lidelse som reddet oss fra våre synder. Gjennom fasten, ser vi at vi vi er renset og fornyet ved hans offer.

Mange kirker holdes askeonsdags gudstjenester der man gjerne tegner et kors av aske på pannene til folk, og sier "Husk at du er støv og til støv skal du vende tilbake", eller "Vend om og tro på evangeliet."  i Bibelen er et merke på pannen et symbol på eierskap. Ved å la pannen bli merket med korsets tegn symboliserer man at man tilhører Jesus Kristus, som døde på korset.

I hovedsak ser vi fastetiden av den samme grunn som at vi feirer advent frem mot jul. Vi gjør det for å klare våre hjerter før påske, og de gode nyhetene om vår frelse. Disse tradisjonene gir oss fokus på viktige sannheter i den bibelske historien og peker på Kristus. Gjennom fasten husker vi at vi er syndere som trenger en frelser. I påsken og de følgende ukene feirer vi oppstandelsen av vår Herre. Med pinse og de neste ukene får vi vite at vi er åndsfylte etterfølgere av Kristus, kalt som kirke til å leve livet i takknemlig tjeneste for Herren, som er sentrum for alle ting.